Safety Film 4mil Anygard cho phòng tắm khách sạn (10)