Thi công Safety Film bảo vệ kính 7 mil tại Aeon Mall