SẢN PHẨM ANYGARD

Hầu hết các loại Phim cách nhiệt đều có màu, một điều khá bất tiện trên các dòng phim Tráng phủ kim loại đều gây nên hiện tượng loá, bóng mờ vào ban đêm, nhất là khi nguồn chiếu sáng trong toà nhà là ánh sáng huỳnh quang hoặc khi chênh lệch ánh sáng quá lớn.

hiện tượng này xảy ra ít hơn với các dòng phim công nghệ phi kim loại hay công nghệ phủ Ceramic. Nhưng điều chắc chắn rằng, màu và cường độ ánh sáng sẽ bị thay đổi so với khi chưa sử dụng tấm phim. Việc thay đổi nhiều hay ít nằm ở trình độ tư vấn của người bán hàng và sự chấp nhận của bản thân bạn mà thôi

HỢP TÁC

Ảnh chụp Màn hình 2017-02-25 lúc 01.04.00